Begüm Köseler | Gelişim Psikoloğu ve Ebeveyn Danışmanı

Bütün Psikoloji > Begüm Köseler | Gelişim Psikoloğu ve Ebeveyn Danışmanı

Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Onur Derecesi ile mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca Özyeğin Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı’nda çeşitli projelerde Araştırma Asistanı ve Laboratuvar Sorumlusu olarak görev aldı. 2015 yılında Amerika’da University of Virginina Erken Gelişim Laboratuvarı’nda yaz stajyeri olarak, iPad aplikasyonlarının çocukların eğitimindeki etkisini inceledi. 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programına kabul aldı. Boğaziçi Üniversitesi Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı’nda okul öncesi dönemde çocukların sosyal grup algısı ve müzik algısı gelişimi üzerine Tübitak Proje asistanı olarak çalıştı. Şu anda yüksek lisans eğitiminde tez aşamasındadır.

Lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca, eş zamanlı olarak Family Enhancement and Play Therapy Center ve Nisan Psikolojik Danışmanlık’tan Uzm. Psk. Dan. Filiz Çetin ile çocuk merkezli oyun terapisi ve süpervizyonu, Uzm. Psk. Aslı Candan Kodalak ile çocuklarda ilişki odaklı oyun terapisi çeşidi olan “Theraplay” 1. Seviye ve MEM Eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi ve Uzm. Psk. Pelin Ulutaşlı ile Yeni Terapi’de Stajyer Psikolog olarak farklı yaş gruplarından çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları yürütmüştür. Şu anda Le Petit 100 ve Bütün Psikoloji’de bebeklerin ve çocukların gelişimsel süreçleriyle ilgili değerlendirme ve danışmanlık çalışmalarını sürdürmekte, çocuk ve ebeveynlere yönelik oyun grupları ve atölyeler düzenlemektedir.

Uyguladığı testler: Ankara Gelişim Envanteri (AGTE), Beier Cümle Tamamlama Testi, Bender – Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Goodenough Harris Testi, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Otizm Tarama Testi, Peabody Resim Kelime Testi

Çalışma alanları:

Ebeveyn Danışmanlığı

Gelişim Değerlendirme ve Takip

Ebeveyn – Çocuk İlişki Değerlendirmesi

Çocukluk Dönemi Duygusal ve Davranışsal Problemler