bir-psikolojik-siddet-turu-mobbing

Mobbing, bir kişinin iş yaşamında sistematik olarak psikolojik şiddete maruz kalması durumunu ifade eder. Çalışma ortamında kişi için olumsuz bir atmosfer oluşturur ve mağdurda çeşitli fiziksel, duygusal ve psikolojik etkilere neden olabilir. Mobbingin birkaç farklı türü bulunur.

 1. Aşağılama ve Sözlü Şiddet: Kişinin iş arkadaşları veya üstleri tarafından sürekli olarak aşağılanması, küçük düşürülmesi veya hedef alınması.
 2. Sosyal İzolasyon: Kişinin iş arkadaşları tarafından dışlanması, grup içinde görmezden gelinmesi veya dahil edilmemesi.
 3. Fiziksel Şiddet: Kişinin fiziksel olarak rahatsız edilmesi, tehdit edilmesi veya şiddete maruz kalması.
 4. İş Yükü ve Görevler Aracılığıyla Şiddet: Kişiye yapması imkansız veya normalden fazla iş yükü verilmesi, görevlerinin aşırı derecede zorlaştırılması veya mağdurun işyerinde mobbing uygulayan kişiler tarafından bilinçli olarak engellenmesi.

Mobbingin Psikolojik Etkileri

Mobbingin psikolojik etkileri oldukça çeşitlidir ve mağdur üzerinde derin ve uzun süreli sonuçlar doğurabilir. Mobbinge maruz kalan kişiler kendilerine olan güvenlerini kaybedebilirler, sürekli eleştirilme, aşağılanma veya dışlanma hissi, kişinin kendine olan inancını zayıflatabilir. İş yerindeki sürekli gerilim ve endişe, mağdurlarda fiziksel ve duygusal olarak stresli bir duruma yol açar ve anksiyeteye sebep olabilir. Sürekli olarak kötü muamele görmek; umutsuzluk ve çaresizlik duygularını beraberinde getirerek depresyon riskini artırabilir. Mağdurların maruz kaldığı endişe ve stres, uyku problemleri yaşamalarına sebep olabilir. Mobbing aynı zamanda iş performansında da düşüşe neden olabilir. Stres, dikkat dağınıklığı ve motivasyon kaybı, kişinin iş verimliliğini azaltabilir ve bu durum başarısızlık duygusuyla sonuçlanır. Mobbing, kişinin sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyerek sosyal izolasyona, iş arkadaşları ve çevresi ile zayıflayan ilişkilere ve dolayısıyla yalnızlık hissine neden olabilir. Mobbingin psikolojik etkileri bazen fizyolojik belirtiler şeklinde de kendini göstererek baş ağrıları, mide rahatsızlıkları, kas gerginliği gibi bedensel rahatsızlıklara da sebep olabilir.

Mobbingi Önlemek ve Baş Etmek

Yöneticilerin mobbingle mücadele etmek ve çalışan haklarını korumak için etkili politikalar ve prosedürler oluşturması önemlidir. Ayrıca, çalışanlara mobbingi tanıma ve önleme konusunda eğitim verilmesi, çalışanların mobbing hakkında bilgilenmesi ve bilinçlenmesi için önem arz etmektedir. İş yerinde adil bir çalışma ortamı sağlamak ve mobbing davranışlarına sıfır tolerans politikası benimsemek, mobbingin önlenmesinde önemli adımlardır. Çalışanların mobbinge uğramaktan korunmak ve etkileriyle baş etmek için alabilecekleri bazı önlemler aşağıdaki gibidir:

 1. Bilinçlenme ve Tanıma: Çalışanlar, mobbingin belirtilerini ve türlerini öğrenmeli ve bu tür davranışları tanıma becerisine sahip olmalıdır. Bilinçlenmek, mağduriyeti önlemede ve başkasına bu şiddeti uygulamamada ilk adımdır.
 2. Sınır Koyma: Çalışanlar, kişisel sınırlarını belirlemeli ve bu sınırlara saygı duyulması amacıyla kendileri için kabul edilemez davranışları açıkça ifade ederek bu tür davranışları durdurmak için gerekli çabayı göstermelidir.
 3. İletişim Becerilerini Geliştirme: İyi iletişim becerileri, çalışanların duygularını ve ihtiyaçlarını etkili bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olabilir. Problemleri açıkça dile getirmek ve çözüm aramak için iş arkadaşları veya yöneticilerle yapıcı bir şekilde iletişim kurmak önemlidir.
 4. Destek Ağları Oluşturma: Sosyal destek, mobbing gibi zorlayıcı deneyimler söz konusu olduğunda kişi için oldukça destekleyici işlev görmektedir. Çalışanların arkadaş, partner ya ailelerinden alacakları sosyal destek ile mobbinge karşı daha dirençli hale gelmesi mümkündür.
 5. İş Yerindeki Politikaları ve Prosedürleri Bilme: Çalışanlar, iş yerindeki mobbingle mücadele politikalarını ve prosedürlerini bilerek, durumla başa çıkma konusunda daha hazırlıklı olabilirler. Bu politikaları ve prosedürleri kullanarak mobbing vakalarını rapor etmek veya yardım istemek mümkündür.
 6. Kendine İyi Bakma: Stresle başa çıkmak ve duygusal refahı korumak için kişilerin kendine fiziksel ve ruhsal olarak iyi bakması ve iyi oluşu destekleyecek eylemlerde bulunması önemlidir. Sağlıklı bir yaşam tarzı, egzersiz, uyku düzeni, hobiler ve destekleyici sosyal yaşantı mobbingin etkileriyle başa çıkmada yardımcı olabilir.
 7. Profesyonel Yardım Alma: Mobbing uğrayan ve olumsuz etkileriyle baş etmekte zorlanan kişilerin bu konuda profesyonel destek alması önerilmektedir. Psikoterapi süreci; mobbingin stres, anksiyete, depresyon, huzursuzluk, uykusuzluk, fiziksel ağrı gibi birçok olumsuz etkisiyle baş etmek konusunda kişilere destek sunmaktadır.

Mobbing ve benzeri konularda profesyonel yardım almak bireyler kadar kurumlar için de oldukça destekleyicidir. Bazı firmalar, çalışanlarının psikolojik iyi oluşlarına katkıda bulunabilmek ve iş-özel hayat dengesinde deneyimlenen sorunlarla başa çıkılabilmelerini desteklemek amacıyla çalışanlarına yan haklar sunmaktadır. Bu yan haklardan biri de çalışanlara sunulan psikolojik destektir. Bütün Psikoloji olarak çalışanların psikolojik iyi oluşlarını desteklemek adına kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Detaylı bilgi için https://www.butunpsikoloji.com/hizmetlerimiz/kurumsal-hizmetler/ websitemizde bulunan kurumsal sekmesini inceleyebilirsiniz.

Özetle mobbing bir tür psikolojik şiddettir ve hayatlarımızın büyük bir kısmını kaplayan iş yaşantımızda maruz kaldığımız şiddet, ruh sağlığımızı olumsuz etkilemekte ve zorlayıcı deneyimlere yol açmaktadır. Mobbingi önlemek için önerilen adımlar olmakla birlikte bazı durumlarda bu adımlar yetersiz kalabilir ve kişi mobbing mağduru olabilir. Mağduriyet sonucunda görülen psikolojik ve sosyal zorlantılar kişinin hayatını doğrudan etkilemekte ve işlevselliğinde bozulmalara yol açmaktadır. Psikolojik destek almak, kişinin kendini koruyabilmesi ve mobbingin etkilerinin ve meydana getirdiği semptomların giderilmesi için iyileştirici etkiye sahiptir. Mobbinge uğruyor ve olumsuz etkileriyle baş etmekte zorlanıyorsanız psikoterapi desteğine başvurabilir, randevu planlaması için Bütün Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz.

Yazan: Psikolog Fulya Özfidancı

WhatsApp'tan Yaz!
Merhaba 👋

Size nasıl yardımcı olabiliriz?