Bireysel psikoterapi desteğinde kullandığımız yaklaşım psikodinamik yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre kişi varolan bilinç altı süreçlerini güncel  ilişkileriyle yoğurur. Bu ilişkiler kişinin kendisiyle, yakınlarıyla, yaptığı işle, çevresiyle olan ilişkilerdir ve farkında olunan ya da olunmayan belli tekrar eden döngüleri barındırır içinde.

Bireysel terapide kişi terapistiyle kurduğu ilişkide günümüz seçimleri, duyguları ve ilişki çıkmazlarını, bilinçdışı çatışma ve arzularını fark eder ve bunları nasıl dönüştüreceğini yine terapistiyle kurduğu ilişki içerisinde keşfeder. Bu yolla kişinin sağlıklı, dingin ve özgür hissettiği bir iç dünyaya erişebileceği alan sağlanır.

Bireysel terapi sürecinin haftada en az 1 kere, 45 dakikalık seanslar şeklinde ve belli bir düzenle gerçekleştirilmesi önemlidir çünkü kişinin terapistiyle güven ilişkisi oluşturması ve aklındakileri sansürsüz bir şekilde aktarabilmesi için kendi iç yolculuğu ve terapi süreciyle ilgili “uyanık” kalması gerekmektedir