Bütün-İş hizmetleri kapsamında, endüstri örgüt psikolojisinin ve klinik psikolojinin temel ilkeleri ve uygulamaları bir araya getirilip harmanlanarak etkin bir biçimde kullanılmaktadır.

 • İş odaklı bireysel danışmanlık

İş hayatında karşılaştığımız ve üstesinden gelmekte zorlandığımız konular çözümlenmedikçe, kronikleşerek yer ve kişi ayırt etmeksizin tekrar eden birer döngüye girme riski taşırlar. Kişinin iş hayatında karşılaştığı sorunların, karşısındaki kişiler ve olaylardan ziyade kendi yaklaşımlarındaki kökenlerini tespit etmesi, içinde bulunduğu döngüyü fark etmesi ve uzaklaşabilmesi güçtür. Bu konulara yönelik farkındalık kazanmak ve yaşanan sorunları aşabilmek, çoğu birey için üstesinden gelmesi güç deneyimler olmaktadır.

İş odaklı bireysel danışmanlık, iş hayatındaki sorunlara odaklanılarak kişinin iş yaşamında karşılaştığı zorluklara yönelik farkındalık kazanımları ve müdahaleleri içermektedir.

 • Mülakat Provası (Mock interview)

İşe giriş mülakatları, birçok kişi tarafından geçilmesi zor ve beklentilerin anlaşılmadığı bir süreç olarak deneyimlenmektedir. Bu görüşmeler özellikle yeni mezun kişilere daha fazla belirsizlik ifade etmektedir.

Mülakat danışmanlığında, karşınızda bir uzmanla işe giriş görüşmesi simülasyonu gerçekleştirilir. Gerçek bir görüşmede karşılaşacağınız sorular ve süreçler uygulanır ve mülakatın tamamlanmasından sonra katılımcıya performansıyla ilgili geri bildirim verilir.

Mülakat danışmanlığında 30 dakika sürecek yüz yüze ya da Skype üzerinden yapılan mülakatın ardından, 30 dakika katılımcıya geri bildirim verilerek performansını geliştirebileceği alanlar paylaşılır.

 • Yönetici KoçluğuYÖNETİCİ KOÇLUĞU NEDİR?Yönetici koçluğu, (ICF) Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun tanımına göre; insanların kariyerlerinde, işlerinde veya organizasyonlarında olağanüstü sonuçlar üretmelerine yardımcı olan profesyonel bir ilişkidir. Bir diğer anlamıyla, yönetici koçluğu, yöneticilerin kısa ve uzun vadeli kurumsal hedeflere ulaşma kabiliyetini sağlayan, performansının artmasıyla sonuçlanan, liderlik gelişimini ve kişisel gelişmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için tasarlanmış kişiye özel bir süreçtir. Yönetici koçluğu ile birlikte kişi kendisi ve ekibi için; motivasyonu, üretimi ve yaratıcılığı yüksek bir liderlik sergilerken, iş yaşamında da vizyoner bir bakış açısı kazanmış olur.

  YÖNETİCİ KOÇLUĞUNDA AMAÇ:

  • Yönetsel anlamda kişinin kendisini tanımasını sağlamak,
  • Kişinin potansiyellerini ortaya çıkartmak ve mevcut yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve performansın arttırılmasını sağlamak,
  • Yöneticinin liderlik ve takım oluşturma becerilerini geliştirmek,
  • Kişinin stres yönetimi, iletişim becerileri, zaman yönetimi ve atılganlık gibi yetkinlik ve yeterlilikleri ile ilgili farkındalık kazanmak,
  • Yöneticinin iş ve özel yaşam istekleri arasındaki dengeyi sağlamak.

  ICF (Uluslarası Koçluk Federasyonu) tarafından yürütülen araştırma verilerine göre, kişilerin yönetici koçluğu aldıktan sonra,  bireysel farkındalıklarında, stres yönetimlerinde, özgüvenlerinde, iletişim becerilerinde, takım çalışması verimliliğinde ve işteki performanslarında anlamlı bir derecede artış gözlenmektedir. (ICF Global Koçluk Müşteri Çalışması). Sonuç olarak koçluk süreciyle kişi  potansiyelinin farkına varmakta ve en etkin şekilde kullanmayı öğrenmektedir.