Bütünce Ebeveyn Danışma Hattı

İnsanların kendi iç dünyalarına dair merak ve farkındalıkları arttıkça hem kendileri hem çocukları için bilgiye olan ihtiyaçları da artmıştır. Bundan sebeptir ki gerek akademide gerek sosyal medyada kişisel gelişim ve çocuk gelişimine dair bir çok kıymetli çalışma ve paylaşım bulunmakta, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar önemini artırmaktadır.

Bütünce Ebeveyn Danışma Hattı bebeğe hazırlık, hamilelik ve ebeveynlik sürecinde çocuğun gelişimsel dönemi, mizacı ve ebeveyn tutumu göz önünde bulundurularak ebeveynlere kendi öykülerine özgü bilgi paylaşımı gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bir platformdur.

Yaşadığınız yerden bağımsız, ebeveyn danışma hattımızı arayarak uzman klinik ve gelişim psikologlarının desteğiyle çocuğunuzun bulunduğu yaş ve gelişim dönemine uygun bilgi alabilirsiniz. Amaç çocuğun mizacını, gelişim dönemini ve ebeveyn tutumunu bir arada düşünerek uygun değerlendirmeyi yapmak ve değerlendirme neticesinde ebeveyne uygun bilgi paylaşımını sağlamaktır. Böylece gelişim dönemine ya da ebeveyn tutumuna ait zorluklar koruyucu ve önleyici bir perspektiften ele alınıp sonrasında yaşanabilecek zorlukların yaşanmaması hedeflenir.

Eğer değerlendirme neticesinde ebeveynle sağlanacak bilgi paylaşımının yetersiz kalabileceği, durumun psikiyatrik değerlendirme ya da psikoterapi desteği gerektirdiği anlaşılırsa danışana bu anlamda bilgi sağlanıp uygun yol haritasının çizilmesi konusunda yardımcı olunur.

Ebeveyn Danışma Hattını arayarak destek alabileceğiniz konu başlıklarından bir kısmı şunlardır;

 • Hamilelik döneminde annenin stresle başa çıkabilmesi
 • Anne-Baba olmaya hazırlanma süreci
 • Aile dinamikleri konusunda farkındalık kazandırma
 • Sağlıklı ebeveynlik becerilerinin kazandırılması
 • Bebek doğduktan sonra oluşan yeni düzene uyum sağlanması
 • Anneliğe alışma süreci, sütten kesilme vb. problemler
 • Bebeğin bakımı, uyku ve yeme problemleri, gece korkuları, tuvalet eğitimi, altını ıslatma, dışkı kaçırma vb. ile ilgili sorunlar
 • Çocuklarda görülen saç koparma, saç yeme, tırnak yeme, toprak yolma vb. sorunlar
 • Ailenin üst aileler ile olan ilişkilerinin tekrar düzenlenmesi
 • Çocukla kaliteli zaman geçirmek adına yapılacak düzenlemeler
 • Çocuğa kural ve sınır koyma ile ilgili problemler
 • Kardeş kıskançlığı, çocuğun kardeşleriyle olan ilişkisinin gözden geçirilmesi
 • Çocuğun akranlarıyla olan ilişkilerin gözden geçirilmesi
 • Çocukta görülen sosyal uyumsuzluk, sosyalleşme, iletişim kurma ile ilgili problemler
 • Özgüven eksikliği, kaygı ve korku ile ilgili sorunlarla mücadele
 • Çocukta görülen öfke, saldırganlık ve şiddet sorunları
 • Çocukta görülen tik ve takıntılı davranışlar
 • Çocuğun söz dinlememesi, ailesine karşıt gelmesi ve inatlaşma sorunlarıyla başa çıkma
 • Okula adaptasyon sürecini destekleme ve ayrılık kaygısını yönetme
 • Çocuğun yalan söylemesi ile başa çıkma
 • Çocukta görülen çalma davranışı ile başa çıkma
 • Çocuğun mastürbasyon yapması
 • Cinsel kimlik oluşumu ve cinsel eğitim sürecinin yönetilmesi
 • Çocuğun ve ergenin yaşadığı travmatik olaylar; şiddet, taciz, kayıp ve yas süreçleriyle ilgili destek sağlanması
 • Çocuk ve ergende görülen dikkat eksikliği, hiperaktivite veya depresyon problemleri
 • Ergenlik döneminde ergen ve ailesi ile olan ilişkinin düzenlenmesi/güçlendirilmesi
 • Boşanma durumunda yapılması gereken düzenlemeler
 • Okul başarısızlığı, sınav kaygısı ile mücadele
 • Ergenlik döneminde kimlik arayışı sürecinin yönetilmesi
 • Ergenlik dönemindeki normal ve anormal davranışların öğrenilmesi
 • Ergenlik döneminde yapılan riskli davranışların belirlenmesi (intihar teşebbüsü, bağımlılık vb. konularla mücadele)

Bütün-ce Ebeveyn Danışmanlığı Hizmeti Sağlayan Uzmanlarımız