Kişinin kendi farkındalık ve dönüşüm sürecine girmesi için belirli bir problemin varlığı şart değildir ancak genelde kişiler hayatlarının belirli noktalarında çeşitli zorluklar yaşarlar. Bütün Psikolojide alanında yetkin ve deneyimli klinik psikologlar aldıkları eğitim kapsamında danışanlara insan olmaya dair bir çok konuda etik çerçevede yardımcı olmayı hedeflerler. Eğer klinik bir psikopatoloji  söz konusu ise kişi psikolojik danışmanlık süreciyle eş zamanlı psikiyatriste yönlendirilir ve süreç psikiyatristle beraber takip edilir.

Bu bağlamda kurumumuzda psikiyatrik destekle beraber takip edilen psikolojik rahatsızlıklara ek olarak çalışılan konu başlıklarından bir kısmı aşağıdaki gibidir

Travma, Depresyon, kaygı problemleri ve psikolojik kaynaklı bedensel yakınmalar, cinsel kimlik sorunlari vb.

İşlevselliği etkilen kişilik özellikleri (Öfke kontrolünde güçlük, uyum problemleri, yalnızlık, özgüven eksikliği, yetersizlik hisleri, karar vermede zorlanma, hayır diyememe, mükemmeliyetçilik vb.)

İlişkilerde yaşanan sorunlar (ilişki kurma zorluğu, iletişim problemleri, aldatma, kıskançlık, güven sorunları, ayrılmaya dair zorlukları ve boşanma, cinsellik vb.)

Ebeveyn olmaya dair zorluklar (mükemmel ebeveyn olmaya dair kaygı, aile ilişkilerinde problemler, sınır ve kural koymakta zorlanma, çocuk gelişim dönemlerinde ebeveyn tutumları, ergenlik sorunları, boşanma süreci ve çocuk, kardeş kıskançlığı vb.)

İş ve akademik yaşamda yaşanan zorluklar (iş stresi, performans kaygısı, tükenmişlik, yöneticiyle iletişim problemleri, mülakat danışmanlığı, meslek seçimi ve gelecek kaygıları vb.)