İlayda Mutlu

Ünvan: Klinik Psikolog, Psikoterapist

Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi (Okul Öncesi Eğitimi, Lisans), Boğaziçi Üniversitesi (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Lisans), İstanbul Bilgi Üniversitesi (Klinik Psikoloji, Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alanı: Yetişkin

Terapi Eğitimi & Yönelimi: Bireysel Psikoterapi, Psikodinamik Terapi

Verdiği Hizmetler: Online (çevrimiçi) Terapi

İlayda Mutlu 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (B.A.) ve Okul Öncesi Eğitimi (B.A.) lisans programlarından yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Lisans eğitimleri süresince çeşitli özel ve devlet kurumlarında okul öncesi eğitimi stajlarını, orta okul ve lise kademelerinde ise psikolojik danışmanlık stajlarını tamamladı. Farklı yaş grupları (11-18) ile eğitim danışmanlığı süreçleri yürüttü ve çeşitli sivil toplum derneklerinde gönüllü olarak çalıştı. Yine bu süreçte Prof. Dr. Falih Köksal ve Prof. Dr. İsmail Ercan Alp’in araştırmalarında asistan öğrenci olarak görev aldı. 2017-2018 yılları arasında özel bir eğitim danışmanlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalıştı. 2018- 2020 yılları arasında ise bir vakıf üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 

2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (M.A.) Yetişkin Alt Dalı’ndan “Understanding the Relationship Between Help-Seeking Attitudes and Narcissistic Characteristics Among Adults in Turkey (Türkiye’deki Yetişkinlerde Yardım Arama Tutumları ile Narsisistik Özellikler arasındaki İlişkinin Anlaşılması)” isimli yüksek lisans tezini sunarak klinik psikolog* uzmanlık ünvanını aldı. Klinik stajı kapsamında 2018-2020 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezinde süpervizyon eşliğinde genç yetişkin ve yetişkinlerle psikodinamik psikoterapi süreçleri yürüttü ve Rorschach, Tematik Algı Testi (TAT), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) gibi psikolojik testler uyguladı ve raporladı.

Genç yetişkinler ve yetişkinlerle psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanlarından bazıları; duygu durum bozuklukları (depresyon, bipolarite), kaygı bozuklukları, yetişkinliğe geçiş zorlukları (ayrışma-bireyleşme) ve ilişkisel zorluklardır. 

* 1219 sayılı kanun ile düzenlenen “Klinik Psikolog” tanımına uygun olarak bu unvanı kullanmaktadır.

(İlgili kanun 22 Mayıs 2014 tarihinde 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)