Ergenlik dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçişin deneyimlendiği ve çoğu zaman hem aile hem de ergen birey için sancılı olan bir dönemdir. Ergenlik döneminde kişi hem çocukluğununa veda eder, bir yandan da bedenininde ve ruhunda yeni bir keşif yolcuğuna çıkar. Bu yolculukta hem çocukluktan kalan yaraların tamiri hem şimdinin bedensel ve duygusal değişimi hem de gelecek kaygıları gündemdedir. Terapi sürecinde de amaç bu yolculuğun iyileştirici, bütünleştirici ve dönüştürü yönünü ortaya çıkarmaktır. Bu sayede ergenlik döneminin sağlıklı deneyimlenmesi, aile sisteminin bu döneme entegre edilmesi  ve yetişkinlik dönemine yönelik koruyucu bir zeminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları

Sınav kaygısı, öfke problemleri, uyum sorunları, aile ile yaşanan çatışma, içe kapanıklılık, çekingenlik, meslek seçimi ve gelecek kaygıları vb…