Unvan: Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist
Eğitim: Hacettepe Üniversitesi (Psikoloji & Sosyoloji, Lisans), Koç Üniversitesi (Endüstri-Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans), İstanbul Bilgi Üniversitesi (Klinik Psikoloji Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alanı: Yetişkin
Terapi Eğitimi & Yönelim: Bireysel Psikoterapi, Psikanalitik Psikoterapi
Verdiği Hizmetler: Yüz Yüze Bireysel Terapi, Online (Uzaktan) Danışmanlık

Gözde Özbek, lisans eğitimini 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde ana dal ve Sosyoloji alanında yan dal dereceleriyle tamamladı. Lisans eğitiminin ardından ilk yüksek lisans derecesini Koç Üniversitesi’nde Endüstri-Örgüt Psikolojisi üzerine ‘The Association Between Work-Personal Life Interface and Employees’ Organizational Attitudes and Psychological Well-Being’ başlıklı teziyle tamamladı. Öğrenimi süresince araştırma asistanı olarak çalıştı ve “Uzman Endüstri-Örgüt Psikoloğu” unvanını almaya hak kazandı. Yüksek Lisansının ardından farklı sektörlerdeki uluslararası firmalarda organizasyonel gelişim alanlarında çalışmalarını sürdürürdü. Bu süreçte Endüstri Psikolojisi alanındaki deneyimlerini klinik alandaki deneyimleriyle harmanlamaya ve çalışmalarını çift yönlü olarak geliştirmeye dair olan ilgisi ikinci uzmanlığını almaya yönlendirdi. Bu doğrultuda ikinci yüksek lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak aldı. “An Analysis Of An Adolescent’s Psychodynamic Psychotherapy Process: A Single-Case Study” başlıklı teziyle “Uzman Klinik Psikolog” unvanını almaya hak kazandı. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı süresince, Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık biriminde yetişkinlerle psikoterapi uygulamalarını sürdürdü. Klinik stajlarını İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Anabilim Dalı’nda, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Kadın Psikoz bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Yetişkin Psikiyatri bölümlerinde tamamladı. 2017 yılında katıldığı Bütün Psikoloji’de çalışmalarına devam etmektedir. Güncel çalışmalarında ergen ve yetişkin bireylerle Psikanalitik yönelimli psikoterapi uygulamalarını sürdürmekle birlikte, iş odaklı bireysel danışmanlık ve Mock Interview (Mülakat Provası) gibi alanlarda da bireylere ve kurumlara danışmanlık vermeye devam etmektedir. Çalışma alanlarından bazıları yetişkinlerle ağırlıklı Depresyon, İlişki sorunları, Kaygı bozuklukları, Stres, Panik atak, Travma, İstismar, Ailevi Sorunlar, Kayıp, Ayrılık ve Yas Süreci, Öfke Yönetimi, Duyguları İfade Etmede Güçlük, Kararsızlık, İletişim Problemleri, Cinsel Yönelim ya da Kimlik Problemleri, İş stresi, Tükenmişlik (Burnout), Yöneticiyle İletişim Problemleri, Performans Kaygısı, Mülakat Becerileri ve Provası, 15 yaş ve üzeri ergenlerle psikoterapi çalışmaları, Sınav Kaygısı, Uyum Sorunları, Aile ile Yaşanan Çatışmalar, İçe Kapanıklılık, Özgüven Eksikliği, Çekingenlik, Meslek Seçimi ve Gelecek Kaygıları gibi konuları içermektedir.