Bütün-ce Ebeveyn-Çocuk Bağlanma ve Gelişim Takip Programının amacı çocuklarıyla daha güçlü bir bağ kurmak ve ruhsal anlamda sağlıklı bireyler yetiştirmek isteyen ebeveynler için farkındalık oluşturmak ve yol göstermektir. Bu programda 0-3 yaşındaki çocuklarda herhangi bir gelişimsel, duygusal, davranışsal sorunlar ortaya çıkmadan ebeveynleri bağlanma, sağlıklı ebeveynlik becerileri kazanma gibi konularda koruyucu-önleyici bir çalışma hedeflenmektedir. Bu süreçlerde Bütün-ce Ebeveyn Danışmanlığı bu ilişkileri takip ederek,  çocuğun gelişimsel dönemi, mizacı ve ebeveyn tutumları göz önünde bulundurarak çocuğun ruhsal gelişimini ve ebeveynlik deneyimini değerlendirmektedir. Bu görüşmeler çocuk gelişimi, ebeveyn-çocuk bağlanma teorilerine hâkim ve pratikte çeşitli oyun terapisi yetkilerine sahip alanında uzman psikologlar tarafından yapılmaktadır. Seanslarda aile öyküleri alınmaktadır ve bu aile sistemine özgü müdahaleler yapılmaktadır. Görüşmeler 45 dakikalık seanslar halinde online ya da yüz yüze şekilde olmaktadır.

Bu programda amaç ebeveynin kapsamlı şekilde çocuğun yaş dönemi, duygusal ve sosyal gelişimi ve ebeveynlik stilleri üzerine düzenli devam eden bir danışmanlık, eğitim ve takip desteği almasıdır.

İşleyişimiz şu şekildedir:

 • Hamilelik, doğum sonrası ya da 0-3 yaş aralığındaki dönemde kişi programa kaydolmak için başvurur.
 • Uzman klinik veya gelişim psikoloğu değerlendirmesi ebeveyn görüşmesi şeklinde gerçekleştirilir ve kişinin takip programına alınması ya da psikiyatrik / psikoterapi desteğine yönlendirilmesi kararlaştırılır.
 • Kişi takip programı kapsamına alındıysa bir sene boyunca her ay, ayda 1 kere 45 dakikalık seanslar yoluyla çocuğunun gelişimsel sürecinden ve bu süreçteki ebeveynlik deneyiminden bahseder.
 • Uzman bu gelişim öyküsü ve ebeveynlik deneyimini değerlendirip uygun ebeveynlik pratikleriyle ilgili bilgi paylaşımlarını, oyun önerilerini, faydalanılabilecek kaynakları ebeveynlerle paylaşır.

1 senelik yani 12 seanslık takip programı sonrasında genel bir değerlendirme yapılır ve ebeveyne bilgi paylaşımı ve gerekli görülürse uygun yönlendirmeler sağlanır.

Bütünce Ebeveyn-Çocuk Bağlanma ve Gelişim Takip Programı Ebeveyn Danışma Hattı Çocuk Ergen ve Oyun Terapileri
Bu program nedir? – Bu program ebeveynlerin senelik kayıt alabilecekleri bir programdır.

– Farklı bir gereklilik oluşmadıkça her ay bir seans gerçekleştirilir.

– Bu görüşmeler ebeveynlerle çevrimiçi (online) veya yüz yüze yapılır.

– Bu programdaki ebeveynlere düzenli olarak değerlendirme ve danışmanlık hizmetinin yanında oyun, aktivite, makale önerileri iletilmektedir.

– Bu hat telefon üzerinden verilen bilgi ve danışmanlık hizmeti olup amacı terapötik bir müdahale yapmak değildir.

– Ebeveynler kendi ebeveynlik stilleri ve çocuk gelişimine dair  belli bir konuyla ilgili bilgi almak için kullanabilirler.

*18 yaşından küçüklerle görüşme gerçekleştirilememektedir.

– Çocuk ya da ergenin kendisiyle ve gerektiğinde ailenin de sürecin içine dahil edilmesiyle gerçekleştirilen psikoterapi desteğidir.

– Yüz Yüze veya çevrimiçi (online) gerçekleştirilir.

– Uzmanın farklı bir önerisi olmadıkça haftada bir alınan bir destektir.

Hangi yaş grubu aralığındaki çocuklar için destek istenebilir? – Hamilelik dönemi

– 0-6 yaş çocuklar

– Hamilelik dönemi

– Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemindeki çocuklar

– 3 ve 3 yaşından büyük çocuk ve ergen
Amacı nedir? – Ebeveynin kapsamlı şekilde çocuğun yaş dönemi, duygusal ve sosyal gelişimi ve ebeveynlik stilleri üzerine düzenli devam eden bir danışmanlık, eğitim ve takip desteği alması;

– Çocuklarıyla daha güçlü bir bağ kurmak isteyen ebeveynler için farkındalık oluşturmak ve yol göstermektir.

– Çocuğun gelişimsel dönemi  ile ilgili bilgi paylaşımı yapmaktır. – Çocuk-ergen, gerektiğinde de aile bireylerine terapötik bir yaklaşımla iyileşme sağlamak

– Varolan gelişimsel, duygusal, sosyal sapmaları belirlemek ve klinisyen eşliğinde birebir ele almak

Bu programa hangi durumlarda başvurabilirim? – Hamilelik döneminde annenin stresle başa çıkabilme, anne-baba olmaya hazırlanma süreci, aile dinamikleri konusunda farkındalık kazandırma, sağlıklı ebeveynlik becerilerinin kazanma, bebek doğduktan sonra oluşan yeni düzene uyum sağlama, anneliğe alışma süreci, sütten kesilme vb. dönemlerinde, bebeğin bakımı, uyku ve yeme problemleri, gece korkuları, tuvalet eğitimi, altını ıslatma, dışkı kaçırma vb. ile ilgili sorunlarda, ailenin üst aileler ile olan ilişkilerinin tekrar düzenlenmesi, çocukla kaliteli zaman geçirmek adına yapılacak düzenleme gibi konularda düzenli danışmanlık alabilirsiniz ve uzmanla beraber düzenli takip süreci yönetebilirsiniz. (Daha detaylı bilgi için üstte yer alan metnimize bakabilirsiniz.) – Hamilelik döneminde annenin stresle başa çıkabilme, anne-baba olmaya hazırlanma süreci, aile dinamikleri konusunda farkındalık kazandırma, sağlıklı ebeveynlik becerilerinin kazanma, bebek doğduktan sonra oluşan yeni düzene uyum sağlama, anneliğe alışma süreci, sütten kesilme vb. problemlerde, bebeğin bakımı, uyku ve yeme problemleri, gece korkuları, tuvalet eğitimi, altını ıslatma, dışkı kaçırma vb. ile ilgili sorunlarda, ailenin üst aileler ile olan ilişkilerinin tekrar düzenlenmesi, çocukla kaliteli zaman geçirmek adına yapılacak düzenleme gibi konularda genel bilgi alabilirsiniz. (Daha detaylı bilgi için üstte yer alan metnimize bakabilirsiniz.) – Ergenler için sınav kaygısı, öfke problemleri, uyum sorunları, depresif duygu durumu, akademik yetersizlik, sosyalleşememe ve akran ilişkilerinde zorluklar, obsesif kompulsif davranışlar, dikkat eksikliği, yeme bozuklukları, aile ile yaşanan çatışma, içe kapanıklık, çekingenlik, meslek seçimi ve gelecek kaygıları gibi konular için başvurabilirsiniz.

– Çocuklar için uyku problemleri, kardeş kıskançlığı, tırnak yeme, okul uyum problemleri, fobiler, bağlanma sorunları, ayrılık kaygısı, taciz ve istismar, öğrenme problemleri, alt ıslatma, yeme problemleri, kaygı ve korku, boşanma sürecinde çocuk, dikkat ve dürtü problemleri, ağlama nöbetleri gibi konular için başvurabilirsiniz.

Bu programı diğerinden farklı kılan unsur nedir? – Bu programın seanslarında aile öyküleri alınmaktadır ve bu aile sistemine özgü müdahaleler yapılmaktadır.

– Danışmanlık süresince ebeveyn ve çocuğun ilişkisini takip ederek çocuğun ruhsal gelişimini gözlemlenmektedir.

– Bu süreç sadece gelişim odaklı olmamakla birlikte ebeveynin ruh halini, çift ilişkisini de dahil ederek bütüncül bir perspektiften değerlendirmektedir.

– Bu danışma hattı bilgi ve danışmanlık hizmetidir.

– Danışma hattında çocuğunuzun yaşına ve gelişimsel dönemine uygun bilgi paylaşımı yapılarak olası zorlukların yaşanmasını önlenmektedir.

– Terapötik bir müdahaledir.

– Çocuk veya ergenin günlük, ruhsal, akademik ya da ilişkisel işlevselliğini etkileyen durumlarda gerçekleştirilmesi uygundur.

– Çocuk terapisinde tırnak yeme, fobiler, bağlanma sorunları, ayrılık kaygısı, taciz ve istismar, öğrenme problemleri, alt ıslatma, dikkat ve dürtü problemleri gibi alanlarda çalışılmaktadır. Ergen terapisinde sınav kaygısı, öfke problemleri, obsesif kompulsif bozukluklar, dikkat eksikliği, aile ile yaşanan çatışma, çekingenlik ve akran ilişkilerinde zorluklar gibi alanlarda çalışılmaktadır.

Hangi uzmanlar bana destek olacak? – Çocuk gelişimi, ebeveyn-çocuk bağlanma teorilerine hâkim ve pratikte çeşitli oyun terapisi yetkilerine sahip, alanında uzman klinik psikologlar ve gelişim psikologları tarafından yapılmaktadır. – Çocuk gelişimi, ebeveyn-çocuk bağlanma teorilerine hâkim ve pratikte çeşitli oyun terapisi yetkilerine sahip, alanında uzman klinik psikologlar ve gelişim psikologları tarafından yapılmaktadır. – Çocuk gelişimi, ebeveyn-çocuk bağlanma teorilerine hâkim ve pratikte çeşitli oyun terapisi yetkilerine sahip, alanında uzman klinik psikologlar ve gelişim psikologları tarafından yapılmaktadır.
Sürecin işleyişi nasıldır? Görüşmelerin süresi nedir? Nasıl yapılmaktadır? – Bir sene boyunca her ay, ayda bir kere 45 dakikalık seanslar (online ya da yüzyüze) yoluyla çocuğunun gelişimsel sürecinden ve bu süreçteki ebeveynlik deneyiminden bahseder.

– Değerlendirme, Uzmanımız bu gelişim öyküsü ve ebeveynlik deneyimini değerlendirip uygun ebeveynlik pratikleriyle ilgili bilgi paylaşımlarını, oyun önerilerini, faydalanılabilecek kaynakları ebeveynlerle paylaşır.

– Bir senede 12 seanslık takip programı sonrasında genel bir değerlendirme,  ebeveyne bilgi paylaşımı ve gerekli görülürse uygun yönlendirmeler sağlanır.

– Danışma hattı telefon numarasını arayarak hangi konu başlığında bilgi almak istediğinizi iletmeniz beklenir.

– Örneğin tuvalet eğitimi sürecini nasıl yöneteceğiniz ile ilgili bilgi almak isteyebilirsiniz.

– Uzman bilgi paylaşımı öncesi size bazı değerlendirme soruları sorup sonrasında talep ettiğiniz konuyla ilgili bilgi paylaşımı sağlar.

– Görüşmeler 30 dakikalık seanslar halinde telefon üzerinden yürütülmektedir.

– Yaş grubuna göre ‘’Oyun Terapisi’’ veya ‘’Çocuk-Ergen’’ terapisi sürecine başlanır. -Görüşmeler haftada bir olacak şekilde 50 dakikalık seanslar yoluyla online/yüz yüze yürütülmektedir.

Randevu Al

  Ekibimiz

  sinan-karaman-400
  Klinik Psikolog
  İstanbul'da Yüz Yüze Terapi
  Online Terapi
  batuhan-sac-400
  Uzman Psikolog
  İstanbul'da Yüz Yüze Terapi
  Online Terapi
  yagmur-sel
  Uzman Klinik Psikolog
  İstanbul'da Yüz Yüze Terapi
  Online Terapi
  ecem-cikmaz
  Klinik Psikolog
  İstanbul'da Yüz Yüze Terapi
  Online Terapi

  Bütün Blog

  Uzman Psikologlarımız tarafından kaleme alınan günlük hayatınızda faydalı olabilecek psikolojiye dair yazılar

  anksiyete-ve-panik-bozukluk
  Evrimsel açıdan korku, bizi hayatta tutmak adına dış etken ve tehditlere karşı verilen duygusal bir tepkidir ve bedens...
  WhatsApp'tan Yaz!
  Merhaba 👋

  Size nasıl yardımcı olabiliriz?