Bütünce Ebeveyn Danışma Hattı ebeveynliğe hazırlık, hamilelik ve ebeveynlik süreci boyunca çocuğun gelişimsel dönemi göz önünde bulundurarak bilgi paylaşımı yapan bir platformdur. Bu danışma hattını her yaş döneminde çocuğu olan ebeveynlerimiz kullanabilir. Ebeveyn danışma hattını yaşadığınız yerden bağımsız olarak kullanarak, uzman klinik ve gelişim psikologlarından çocuğunuzun bulunduğu yaş ve gelişim dönemine uygun bilgiler alabilirsiniz. Bu danışma hattında çocuğunuzun gelişim dönemine ya da ebeveynlik sürecine ait olası zorlanabileceğiniz konularda çocuğunuzun mizacı ve aile sisteminiz düşünülerek uygun değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirme neticesinde aile sistemine özgü bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Böylece koruyucu ve önleyici bir perspektiften ele alınan olası zorlukların yaşanması önlenecektir.

Görüşmeler 30 dakika sürmekte ve telefonla yapılmaktadır. Ebeveyn danışma hattımızı arayarak destek alabileceğiniz konu başlıkları aşağıdaki şekilde örneklenebilir;

 • Hamilelik döneminde annenin stresle başa çıkabilmesi
 • Anne-Baba olmaya hazırlanma süreci
 • Aile dinamikleri konusunda farkındalık kazandırma
 • Sağlıklı ebeveynlik becerilerinin kazandırılması
 • Bebek doğduktan sonra oluşan yeni düzene uyum sağlanması
 • Anneliğe alışma süreci, sütten kesilme vb. problemler
 • Bebeğin bakımı, uyku ve yeme problemleri, gece korkuları, tuvalet eğitimi, altını ıslatma, dışkı kaçırma vb. ile ilgili sorunlar
 • Çocuklarda görülen saç koparma, saç yeme, tırnak yeme, toprak yolma vb. sorunlar
 • Ailenin üst aileler ile olan ilişkilerinin tekrar düzenlenmesi
 • Çocukla kaliteli zaman geçirmek adına yapılacak düzenlemeler
 • Çocuğa kural ve sınır koyma ile ilgili problemler
 • Kardeş kıskançlığı, çocuğun kardeşleriyle olan ilişkisinin gözden geçirilmesi
 • Çocuğun akranlarıyla olan ilişkilerin gözden geçirilmesi
 • Çocukta görülen sosyal uyumsuzluk, sosyalleşme, iletişim kurma ile ilgili problemler
 • Özgüven eksikliği, kaygı ve korku ile ilgili sorunlarla mücadele
 • Çocukta görülen öfke, saldırganlık ve şiddet sorunları
 • Çocukta görülen tik ve takıntılı davranışlar
 • Çocuğun söz dinlememesi, ailesine karşıt gelmesi ve inatlaşma sorunlarıyla başa çıkma
 • Okula adaptasyon sürecini destekleme ve ayrılık kaygısını yönetme
 • Çocuğun yalan söylemesi ile başa çıkma
 • Çocukta görülen çalma davranışı ile başa çıkma
 • Çocuğun mastürbasyon yapması
 • Cinsel kimlik oluşumu ve cinsel eğitim sürecinin yönetilmesi
 • Çocuğun ve ergenin yaşadığı travmatik olaylar; şiddet, taciz, kayıp ve yas süreçleriyle ilgili destek sağlanması
 • Çocuk ve ergende görülen dikkat eksikliği, hiperaktivite veya depresyon problemleri
 • Ergenlik döneminde ergen ve ailesi ile olan ilişkinin düzenlenmesi/güçlendirilmesi
 • Boşanma durumunda yapılması gereken düzenlemeler
 • Okul başarısızlığı, sınav kaygısı ile mücadele
 • Ergenlik döneminde kimlik arayışı sürecinin yönetilmesi
 • Ergenlik dönemindeki normal ve anormal davranışların öğrenilmesi
 • Ergenlik döneminde yapılan riskli davranışların belirlenmesi (intihar teşebbüsü, bağımlılık vb. konularla mücadele)

İşleyişimiz şu şekildedir;

 • Danışma hattı telefon numarasını arayarak hangi konu başlığında bilgi almak istediğinizi iletmeniz beklenir. Örneğin “tuvalet eğitimi sürecini nasıl yöneteceğimle ilgili danışmanlık almak istiyorum.” ya da “uyku eğitimleriyle ilgili bilgi almak istiyorum”diyerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
 • Bu durumda sizden müsait zamanlarınız istenir ve uzmanın da takvimine uygun şekilde randevunuz oluşturulur.
 • Randevu saatiniz geldiğinde uzman tarafından aranırsınız ve uzman bilgi paylaşımı öncesi size bazı değerlendirme soruları sorup sonrasında talep ettiğiniz konuyla ilgili genel bilgi paylaşımı sağlar.

Değerlendirme neticesinde karşılaşabileceğiniz olası sonuçlar şunlardır:

 1. Değerlendirme neticesinde teorik ve pratik uygun bilgi paylaşımı sağlanır.
 2. Verilen bilgiler ışığında bir takip görüşmesi planlanabilir.
 3. Değerlendirme neticesinde önleyici bir bilgi paylaşımının yetersiz kalabileceği, daha terapötik bir müdahaleye ihtiyaç olduğu düşünülebilir. Bu durumda çocuk ya da ebeveynler için psikiyatrik ya da psikolojik destek süreci önerilebilir. Oyun terapisi, yetişkin terapisi ya da çift terapisi gibi.

Ebeveyn Danışma Hattına Dair Sıkça Sorulan Sorular

Çocuklarıyla daha güçlü bir bağ kurmayı amaçlayan ebeveynler için farkındalık yaratmak ve yol göstermek amaçlanır. Ebeveynin varolduğunu düşündüğü sorunları anlamlandırması ve uygun yaklaşımı belirleyebilmesine yardımcı olunması hedeflendiği gibi, herhangi bir gelişimsel, duygusal, davranışsal sorun ortaya çıkmadan koruyucu-önleyici bir çalışma gerçekleştirmek hedeflenir.

 • İşlevsel ve sağlıklı iletişim becerileri edinir
 • Çocukların benlik algıları, öz düzenleme becerileri, sosyal gelişimleri desteklenir
 • Çocuğun güven duyma kapasitesinde artış yaşanır
 • Beceri sahibi olduğunu, özel ve önemli olduğunu farkeder
 • Anlaşıldığını hisseder
 • Kabul edildiğini keşfeder
 • Duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifade eder
 • Akranlarıyla olumlu ilişkiler kurabilir
 • Duygusal sağlığı yerinde olan çocuklar yetişir
 • Sorumluluk alır ve sorumluluğunun sonucunu üstlenir
 • Dürtülerini kontrol edebilmeyi başarır
 • Güvenli ilişkiler kurabilir
 • Kendi potansiyelini fark ederek pek çok şeyin üstesinden gelebilir
 • Problem çözme yeteneklerinde artış yaşanır
 • Çocuğun gelişiminin yaşı ile uyumlu olup olmadığını gözlemler ve takip eder
 • Çocuğun duygusal tepkilerini farkeder
 • Çocuğunun davranış ipuçlarını doğru bir şekilde ayırt eder
 • Ebeveyn, çocuğun davranışlarına sınır koymayı öğrenir
 • Çocuğun fiziksel yakınlığa ihtiyaç duyduğu ender zamanları farkeder ve orada olabilir
 • Empatik bir şekilde tepki verir
 • Çocuğun kişisel özelliklerini takdir eder
 • Çocuğun ihtiyaçlarına ve duygularına karşı duyarlı olur
 • Kendisini ve çocuğunu yargılamadan kabullenir
 • Çocuğun kendini kontrol etmesine yardım eder
 • Çocuğu daha sakin dinler ve onu anlayarak iletişime girer
 • Çocuğun sözlü ve sözsüz iletişimini doğru bir şekilde algılar
 • Çocuğun özsaygısını geliştirir
 • Ebeveynin öz-yeterlilik duygusu gelişir
 • Çocuğunun kendinden sorumlu olmayı öğrenmesine yardım eder
 • Çocuklara kural ve sınır koyabilir
 • Ebeveyn-Çocuk arasında güvenli bir bağ kurulur
 • Rehber olur, çocuklarına rol-model (örnek) olabilir
 • Çocuklarının problemleri üzerine anlaşabilir
 • Çocukların ihtiyacını anlayabilir
 • Sağlıklı ve verimli problem çözme yolları üretebilir
 • Pozitif ve işlevsel aile-çocuk ilişkisi gelişir
 • Çocuğa duyarlı bir şekilde tepki verir
 • Çocuğun duygularını ve davranışlarını yönetmesine yardımcı olur (yapılandırma)
  Özerkliği/Bireyselliği teşvik eder (müdahaleci olmamak)
  Öfkeli ve düşmanca etkileşimleri en aza indirir (hoşgörülülük)

Çocuk gelişimi, ebeveyn-çocuk bağlanması teorilerine hakim ve pratikte çeşitli oyun terapisi yetilerine sahip alanında uzman psikologlardan bu desteği alabilirsiniz. Uzmanlarımızdan Klinik Psikolog Melis Kısmet, Çocuk Psikoterapistleri Hande Şimşek & Ece Soysal ve Gelişim Psikoloğu Begüm Köseler den bu hizmeti almanız mümkündür. Özgeçmişleri için ekibimiz sayfasına göz atabilirsiniz.

Ekibimiz sayfamıza göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

05335017040 no’lu telefon numarasını arayarak ya da internet sitemiz üzerinden Randevu Al formunu doldurarak randevu oluşturabilirsiniz.

Bütünce Ebeveyn-Çocuk Bağlanma ve Gelişim Takip Programı Ebeveyn Danışma Hattı Çocuk Ergen ve Oyun Terapileri
Bu program nedir? – Bu program ebeveynlerin senelik kayıt alabilecekleri bir programdır.

– Farklı bir gereklilik oluşmadıkça her ay bir seans gerçekleştirilir.

– Bu görüşmeler ebeveynlerle çevrimiçi (online) veya yüz yüze yapılır.

– Bu programdaki ebeveynlere düzenli olarak değerlendirme ve danışmanlık hizmetinin yanında oyun, aktivite, makale önerileri iletilmektedir.

– Bu hat telefon üzerinden verilen bilgi ve danışmanlık hizmeti olup amacı terapötik bir müdahale yapmak değildir.

– Ebeveynler kendi ebeveynlik stilleri ve çocuk gelişimine dair  belli bir konuyla ilgili bilgi almak için kullanabilirler.

*18 yaşından küçüklerle görüşme gerçekleştirilememektedir.

– Çocuk ya da ergenin kendisiyle ve gerektiğinde ailenin de sürecin içine dahil edilmesiyle gerçekleştirilen psikoterapi desteğidir.

– Yüz Yüze veya çevrimiçi (online) gerçekleştirilir.

– Uzmanın farklı bir önerisi olmadıkça haftada bir alınan bir destektir.

Hangi yaş grubu aralığındaki çocuklar için destek istenebilir? – Hamilelik dönemi

– 0-6 yaş çocuklar

– Hamilelik dönemi

– Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemindeki çocuklar

– 3 ve 3 yaşından büyük çocuk ve ergen
Amacı nedir? – Ebeveynin kapsamlı şekilde çocuğun yaş dönemi, duygusal ve sosyal gelişimi ve ebeveynlik stilleri üzerine düzenli devam eden bir danışmanlık, eğitim ve takip desteği alması;

– Çocuklarıyla daha güçlü bir bağ kurmak isteyen ebeveynler için farkındalık oluşturmak ve yol göstermektir.

– Çocuğun gelişimsel dönemi  ile ilgili bilgi paylaşımı yapmaktır. – Çocuk-ergen, gerektiğinde de aile bireylerine terapötik bir yaklaşımla iyileşme sağlamak

– Varolan gelişimsel, duygusal, sosyal sapmaları belirlemek ve klinisyen eşliğinde birebir ele almak

Bu programa hangi durumlarda başvurabilirim? – Hamilelik döneminde annenin stresle başa çıkabilme, anne-baba olmaya hazırlanma süreci, aile dinamikleri konusunda farkındalık kazandırma, sağlıklı ebeveynlik becerilerinin kazanma, bebek doğduktan sonra oluşan yeni düzene uyum sağlama, anneliğe alışma süreci, sütten kesilme vb. dönemlerinde, bebeğin bakımı, uyku ve yeme problemleri, gece korkuları, tuvalet eğitimi, altını ıslatma, dışkı kaçırma vb. ile ilgili sorunlarda, ailenin üst aileler ile olan ilişkilerinin tekrar düzenlenmesi, çocukla kaliteli zaman geçirmek adına yapılacak düzenleme gibi konularda düzenli danışmanlık alabilirsiniz ve uzmanla beraber düzenli takip süreci yönetebilirsiniz. (Daha detaylı bilgi için üstte yer alan metnimize bakabilirsiniz.) – Hamilelik döneminde annenin stresle başa çıkabilme, anne-baba olmaya hazırlanma süreci, aile dinamikleri konusunda farkındalık kazandırma, sağlıklı ebeveynlik becerilerinin kazanma, bebek doğduktan sonra oluşan yeni düzene uyum sağlama, anneliğe alışma süreci, sütten kesilme vb. problemlerde, bebeğin bakımı, uyku ve yeme problemleri, gece korkuları, tuvalet eğitimi, altını ıslatma, dışkı kaçırma vb. ile ilgili sorunlarda, ailenin üst aileler ile olan ilişkilerinin tekrar düzenlenmesi, çocukla kaliteli zaman geçirmek adına yapılacak düzenleme gibi konularda genel bilgi alabilirsiniz. (Daha detaylı bilgi için üstte yer alan metnimize bakabilirsiniz.) – Ergenler için sınav kaygısı, öfke problemleri, uyum sorunları, depresif duygu durumu, akademik yetersizlik, sosyalleşememe ve akran ilişkilerinde zorluklar, obsesif kompulsif davranışlar, dikkat eksikliği, yeme bozuklukları, aile ile yaşanan çatışma, içe kapanıklık, çekingenlik, meslek seçimi ve gelecek kaygıları gibi konular için başvurabilirsiniz.

– Çocuklar için uyku problemleri, kardeş kıskançlığı, tırnak yeme, okul uyum problemleri, fobiler, bağlanma sorunları, ayrılık kaygısı, taciz ve istismar, öğrenme problemleri, alt ıslatma, yeme problemleri, kaygı ve korku, boşanma sürecinde çocuk, dikkat ve dürtü problemleri, ağlama nöbetleri gibi konular için başvurabilirsiniz.

Bu programı diğerinden farklı kılan unsur nedir? – Bu programın seanslarında aile öyküleri alınmaktadır ve bu aile sistemine özgü müdahaleler yapılmaktadır.

– Danışmanlık süresince ebeveyn ve çocuğun ilişkisini takip ederek çocuğun ruhsal gelişimini gözlemlenmektedir.

– Bu süreç sadece gelişim odaklı olmamakla birlikte ebeveynin ruh halini, çift ilişkisini de dahil ederek bütüncül bir perspektiften değerlendirmektedir.

– Bu danışma hattı bilgi ve danışmanlık hizmetidir.

– Danışma hattında çocuğunuzun yaşına ve gelişimsel dönemine uygun bilgi paylaşımı yapılarak olası zorlukların yaşanmasını önlenmektedir.

– Terapötik bir müdahaledir.

– Çocuk veya ergenin günlük, ruhsal, akademik ya da ilişkisel işlevselliğini etkileyen durumlarda gerçekleştirilmesi uygundur.

– Çocuk terapisinde tırnak yeme, fobiler, bağlanma sorunları, ayrılık kaygısı, taciz ve istismar, öğrenme problemleri, alt ıslatma, dikkat ve dürtü problemleri gibi alanlarda çalışılmaktadır. Ergen terapisinde sınav kaygısı, öfke problemleri, obsesif kompulsif bozukluklar, dikkat eksikliği, aile ile yaşanan çatışma, çekingenlik ve akran ilişkilerinde zorluklar gibi alanlarda çalışılmaktadır.

Hangi uzmanlar bana destek olacak? – Çocuk gelişimi, ebeveyn-çocuk bağlanma teorilerine hâkim ve pratikte çeşitli oyun terapisi yetkilerine sahip, alanında uzman klinik psikologlar ve gelişim psikologları tarafından yapılmaktadır. – Çocuk gelişimi, ebeveyn-çocuk bağlanma teorilerine hâkim ve pratikte çeşitli oyun terapisi yetkilerine sahip, alanında uzman klinik psikologlar ve gelişim psikologları tarafından yapılmaktadır. – Çocuk gelişimi, ebeveyn-çocuk bağlanma teorilerine hâkim ve pratikte çeşitli oyun terapisi yetkilerine sahip, alanında uzman klinik psikologlar ve gelişim psikologları tarafından yapılmaktadır.
Sürecin işleyişi nasıldır? Görüşmelerin süresi nedir? Nasıl yapılmaktadır? – Bir sene boyunca her ay, ayda bir kere 45 dakikalık seanslar (online ya da yüzyüze) yoluyla çocuğunun gelişimsel sürecinden ve bu süreçteki ebeveynlik deneyiminden bahseder.

– Değerlendirme, Uzmanımız bu gelişim öyküsü ve ebeveynlik deneyimini değerlendirip uygun ebeveynlik pratikleriyle ilgili bilgi paylaşımlarını, oyun önerilerini, faydalanılabilecek kaynakları ebeveynlerle paylaşır.

– Bir senede 12 seanslık takip programı sonrasında genel bir değerlendirme,  ebeveyne bilgi paylaşımı ve gerekli görülürse uygun yönlendirmeler sağlanır.

– Danışma hattı telefon numarasını arayarak hangi konu başlığında bilgi almak istediğinizi iletmeniz beklenir.

– Örneğin tuvalet eğitimi sürecini nasıl yöneteceğiniz ile ilgili bilgi almak isteyebilirsiniz.

– Uzman bilgi paylaşımı öncesi size bazı değerlendirme soruları sorup sonrasında talep ettiğiniz konuyla ilgili bilgi paylaşımı sağlar.

– Görüşmeler 30 dakikalık seanslar halinde telefon üzerinden yürütülmektedir.

– Yaş grubuna göre ‘’Oyun Terapisi’’ veya ‘’Çocuk-Ergen’’ terapisi sürecine başlanır. -Görüşmeler haftada bir olacak şekilde 50 dakikalık seanslar yoluyla online/yüz yüze yürütülmektedir.

Randevu Al

  Ekibimiz

  sinan-karaman-400
  Klinik Psikolog
  İstanbul'da Yüz Yüze Terapi
  Online Terapi
  batuhan-sac-400
  Uzman Psikolog
  İstanbul'da Yüz Yüze Terapi
  Online Terapi
  yagmur-sel
  Uzman Klinik Psikolog
  İstanbul'da Yüz Yüze Terapi
  Online Terapi
  ecem-cikmaz
  Klinik Psikolog
  İstanbul'da Yüz Yüze Terapi
  Online Terapi

  Bütün Blog

  Uzman Psikologlarımız tarafından kaleme alınan günlük hayatınızda faydalı olabilecek psikolojiye dair yazılar

  yoksa-deliriyor-muyum
  Akıl Sağlığı Sağlık ve iyi olma hali, ruhsal ve bedensel bütünlük içindedir. Ruh sağlığı ya da diğer bir ifa...
  WhatsApp'tan Yaz!
  Merhaba 👋

  Size nasıl yardımcı olabiliriz?