Zeka, Kişilik ve Gelişim Değerlendirme Testleri

Değerlendirme, danışmanlık ve psikoterapi hizmetlerinin yani sıra, gerekli görüldüğü durumlarda çeşitli psikolojik değerlendirme araçlarını da terapi çalışmasına yardımcı olması için kullanmaktayız.

Uyguladığımız testlerden bazıları

WISC-IV, Bender-Gestalt, MMPI, TAT, CAT ve Rorscach (Exner)’dir.

WISC-IV: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
Değerlendirilen Nitelik: Zeka. Ögrenme güçlüğü, mental retardasyon ve dikkat eksikliğini saptamaya yardımcıdır. Soyut düşünme, işitsel-görsel dikkat, sözel ifade becerisi, edinilmiş bilgi, toplumsal kuralları anlama ve uygulamaya koyma, muhakeme, sözel düşünme, algısal organizasyon, görsel algılama, görsel-motor koordinasyon, ögreneme hızı, kısa süreli bellek gibi zekanın pek çok yordayıcısıyla ilgili bilgi vericidir.
Uygulandığı yaş aralığı: 6 – 16,5 yaş

Bender – Gestalt Görsel Algı ve Motor Beceri Testi
Değerlendirilen Nitelik: Gelişimsel değerlendirme, Görsel-Motor beceriler, zihinsel gelişim, organik beyin hasarı
Kimlere: 5-11 yaş

MMPI: Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Değerlendirilen Nitelik: Psikiyatrik tanıya yardımcı bir kişilik testi. Özellikle psikoz, bipolar bozukluk, kişilik bozukluğu, öfkenin dışa vurumunu ayırt etmek.
Kimlere: 16 yaş üstü herkese

Rorschach Testi
Değerlendirilen Nitelik: Psikiyatrik tanıya yardımcı. Düşünce süreçleri, psikotik durumların ayırt edilmesi, intihar riski, obsesif kompulsif bozukluk vb.
Kimlere: 16 yaş üstü herkese

T.A.T. (Thematic Apperception Test)
Değerlendirilen Nitelik: Psikiyatrik tanı koymaya yardımcı. Bireyin kişilik yapısı, problemleri, çatışmaları, savunmaları, afektler, tasarımlar, duygulanımlar hakkında bilgi verir. Nesne ilişkileri, nesne kaybı ve nesnel gerçeklikle ilgili bilgi verir.
Kimlere: 9 yaş ve üstü bireylere

C.A.T. (Children’s Apperception Test)
Değerlendirilen Nitelik: Psikiyatrik tanıya yardımcı. Çocugun kendisi için önemli figürler ve dürtülerle ilişkilerini anlama. Temel ihtiyaçların karşılanması, kardeş kıskançlığı, beslenme ve tuvalet sorunları, çocugun kendine ve dışa yönelik saldırganlığı, korkularını ve ailenin bunları ele alış biçimlerini anlamada yardımcı.
Kimlere: 3-10 yaş

Bütün Blog

Uzman Psikologlarımız tarafından kaleme alınan günlük hayatınızda faydalı olabilecek psikolojiye dair yazılar

WhatsApp'tan Yaz!
Merhaba 👋

Size nasıl yardımcı olabiliriz?