Kurumsal yaşamdaki ilişkilerimiz ve çatışmalarımız, özel yaşantımızdaki çatışmalarımızdan gerçekten ne derece farklılar? İş yaşamında farklı bir birey olduğumuzu düşünmek veya iş yaşamındaki başarımızda kişilik özelliklerimizin öneminin olmadığını düşünmek tamamen gerçekçi bir yaklaşım teşkil etmiyor. Gerçekten farklı mıyız, yoksa kendimizi evde, işte ve arkadaşlarla bir araya geldiğimiz ortamlarda farklı olduğumuza mı inandırıyoruz? Farklı ilişkilerde aynı kalabilmek, bütün olabilmek, kendisi gibi olabilmek, çoğu insan için bir zorluk olarak karşılarına çıkıyor.

Yönetici ve çalışan ilişkisi…

Yönetici ve çalışan arasındaki sorunların bir çoğu, kişilerin aslında bireylerarası ilişkilerindeki dinamiklerinin ve özellikle aile yaşantılarındaki rollerinin birer yansıması olarak tezahür etmektedir. Birçok yönetici kendilerini anne/baba rolünde bulmakta veya bulmayı arzuladığı görülmektedir. Çalışanlar ise kimi zaman her bir adımı yönetilen küçük bir bebek, kimi zaman çaresizce bağlanmış bir çocuk, kimi zaman büyümeye çalışan bir ergen ve bazen de anne/babasını idare etmeye çalışan bir yetişkin oluyorlar. Bu ikili ilişkiler çok öfke biriktiriyor ve ilişkilerde asla konuşulamayanlar başka taraflara aktarılıyor. Yöneticiyle olan çatışmaların çoğu da işten ayrılma, bölüm değiştirme veya iş akdinin feshi ile sonuçlanıyor. Peki, bu sorunu çözmek mümkün olabilir mi? Ya da, en azından farklı bir sonuç ortaya koyabilmek mümkün mü? Psikolojik iyiliğimiz için mümkün olmalı.

İş yerindeki performansımız…

İlişkilerin ağırlıklı olduğu bir düzlemde iş performanslarının ne kadarı gerçekten yapılan iş üzerinden değerlendiriliyor? Yapılan işin doğası teknik veya ölçülebilir olsa bile, kişiler arası ilişkilerin performans değerlendirme süreçlerinde öne çıktığı görülüyor. Son yapılan çalışmalara göre kişilik özellikleri, performans değerlendirme ve terfi süreçlerinde etkin rol oynamaktadır. “Yetkinlik” denilen unsur aslında kişilik özelliklerini de barındırıyor ve bu doğrultuda maalesef birçok performans görüşmesi de “psikolog” rolündeki yöneticiler veya insan kaynakları ile çalışanlar arasındaki diyaloglar üzerinden gerçekleşmekteler. Ancak, uzun yıllarda oluşmuş olan kişilik özelliklerimizi ne derece değiştirebiliriz? Değiştirebilir miyiz? Değiştirmeli miyiz? Bu sorular aklımızda bulunmaya devam eder ama cevap aramak konusunda harekete geçmek genelde zordur. Hayatımızdaki diğer rollerimizle beraber çalışan olma rolümüzle de bir “bütün” olduğumuz fikrini benimseyerek, bu sorularda size uygun yanıtların ne olduğunu bulmak için profesyonel bir psikolojik danışmanlık desteğinden faydalanabilirsiniz.

Bütün Psikoloji

Uzman Psikolog Gözde Özbek

WhatsApp'tan Yaz!
Merhaba 👋

Size nasıl yardımcı olabiliriz?