İş bu sözleşme 27.11.2014 tarihinde resmi gazete yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanak aldığı 7.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

MADDE 1 –Konu, Taraflar ve Tanımlar

Bu sözleşme Bütün Psikoloji ile www.butunpsikoloji.com sitesinde yer alan konular üzerinden yine www.bütünpsikoloji.com sitesinde yer alan Klinik veya Uzman Psikologlardan (bundan böyle Danışman olarak anılacaktır) psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen ve başvurusunu www.butunpsikoloji.com adresindeki randevu al formunu doldurarak veren, gerçek kişi (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır) arasındadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Unvan: Bütün Psikoloji – Melis Kısmet Kuralay

Merkez:19 Mayıs Mah. Samanyolu Sokak No:114 K:4 D:6 Şişli / İstanbul

Telefon: +90 533 501 70 40

E- Mail: info@butunpsikoloji.com

MADDE 2 –  Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için www.butunpsikoloji.com üzerinden randevu oluşturularak danışman ile görüşmesi planlanmış danışanın danışmanlık bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin verilmesi ile sona erer.

MADDE 3 – Sözleşmenin Bedeli

İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret www.butunpsikoloji.com internet sitesinin ilgili hizmet sayfasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği hizmette belirtilmiş olan ücreti, Bütün Psikoloji’nin ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır.

MADDE 4 – Tarafların Hak ve Sorumlulukları:

a) Danışman ve Bütün Psikoloji’nin Hak ve Sorumlulukları:

– Uzaktan psikolojik danışmanlık hizmeti sunan Bütün Psikoloji’nin amacı bir Danışman tarafından görüntülü, sesli veya yazılı iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan psikolojik yardım ve destekleyici danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Bütün Psikoloji DanışanlaraDanışmanlarla iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.

– Uzaktan danışmanlık hizmeti doğrudan ya da dolaylı ruh hastalıkları ile ilgili teşhis(tanı) ve tedavi amacı içermemekle birlikte tıbbi bir tedavi hizmeti değildir. İlaç tedavisine başlama, doz ayarlama veya ilaç tedavisini bırakma gibi uygulamalar yapılmaz.

– www.butunpsikoloji.com üzerinden danışmanlık hizmeti alırken girilen gerekli ad, soyad, telefon vb. bilgilerin gizlilik yükümlülüğü Bütün Psikoloji’ye aittir.

– Görüşmelerde konuşulanlar, gizlilik ilkesi çerçevesinde sizin izin vermediğiniz sürece danışman ile danışan arasında kalır. Bu durum, ancak, danışanın kendisine ya da bir başkasına zarar vermesi söz konusu olduğunda geçersiz kalır ve danışman danışanla ilgili bilgileri gerekli gördüğü kişilerle paylaşabilir

– Sisteme kayıtlı olarak hizmet veren tüm Danışmanlar ,diploma ve cv’lerini Bütün Psikoloji ile paylaştıktan ve belgelerin doğruluğu incelenip onaylandıktan sonra hizmet vermeye başlarlar. Ancak Danışmanlar tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu gibi durumlarda Bütün Psikoloji sorumlu tutulamaz.

– Bütün Psikoloji hizmet veren Danışmanların vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri kurum, ürün ve diğer Danışmanlar hiçbir koşul altında Bütün Psikoloji tarafından tavsiye edilmiş, yönlendirilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Bu sebeple Bütün Psikoloji Danışanın yukarıda belirtilen ve Danışmanlar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

– Uzaktan danışmanlık hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar Danışanın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz. Bu sebeple Bütün Psikoloji’nin danışmanlık hizmeti süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

– Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

– Danışan, üye olurken bildirmiş olduğu e posta ve telefonlara, Bütün Psikoloji tarafından gönderilecek tüm mesajları almayı kabul etmiştir. Bütün Psikoloji, alıcı tarafından bildirilen e-posta ve cep telefonu numaralarını kendisinin  ticari girişimlerinde kullanabilir. E-posta ve telefonlarda değişiklik olması halinde bu durum Bütün Psikolojiye bildirilecektir. Aksi takdirde Site tarafından tüm bilgilendirme ve güncelleme mesajları üye olunurken beyan edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.

– Danışan bilgileri, danışmanlar tarafından anonimleştirilerek akademik unsurlar için kullanılabilir.

– Danışman, Danışan ile yapacağı danışmanlık sürecinde uzaktan görüşmenin yaşanılan duruma uygun olmadığı ve/veya yarar sağlamadığını tespit etmesi halinde hizmeti sonlandırma, sözel ve/veya cinsel tacize maruz kaldığı anda ise görüşmeyi o anda sonlandırma hakkına sahiptir.

– Danışman, psikiyatrik ilaç tedavisi veya tıbbi bir uygulama sunmayacak ve psikiyatrik atak ya da krize müdahale hizmeti vermeyecektir.

– Danışman, danışmanlık esnasında psikoterapi ile beraber ilaç tedavisinin de gerekli olduğunu tespit etmesi halinde Danışanı psikiyatriste yönlendirecektir.

b) Danışan Hak ve Sorumlulukları:

– Uzaktan danışmanlık hizmeti alabilmek için; Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması ve herhangi başka bir yasal sebepten bu sözleşmenin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi bir duruma sahip olmamak gerekmektedir.

– Bireyin yasal olarak reşit olmaması durumunda, ağır ruhsal bozukluklarda, psikoterapi gerektiren durumlarda, ilaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin intihar riski taşınması durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarında uzaktan danışmanlık hizmeti verilmez.  Danışmanlık hizmeti almak isteyenler yukarıda sayılan durumların içinde olmadıklarını, hizmetin sınırlarının farkında olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Danışanın, yaşı vb. gibi önemli hususlarda Danışmanı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir durumdan Danışman ve Bütün Psikoloji sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde Danışmanın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.

– Uzaktan danışmanlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım paketlerinin ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgisi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez.

– Danışan, Danışmanın yeterliliği ve uzmanlığı konusunda tek sorumludur. Danışan, bir Danışmanla iletişim kurduğunda herhangi bir şekilde şüpheye düştüğü taktirde, gecikmeden iletişimi koparmalı ve Bütün Psikoloji yönetimini haberdar etmelidir. Danışan bu sözleşmeyi kabul ederek Bütün Psikoloji’yi, oluşacak zararlarda sorumlu ve/veya taraf kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

– Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan uzaktan danışmanlığa katılınmaması durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu danışandadır. Danışan bu durumda ek süre isteyemez.

– Danışan, Danışmana veya Bütün Psikoloji’ye 24 saat öncesinden hizmeti iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan görüşmenin parasının iadesini talep edemez.

– Bütün Psikoloji teknik sebeplerden ötürü kaçırılan yada geç kalınan randevular konusunda hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Teknik sebeplerden ötürü oluşabilecek bu gibi durumlarda, randevunun bedelsiz olarak tekrar verilmesi kararı doğrudan danışmanın inisiyatifindedir.

– Danışanın, danışman ile kararlaştırılan danışmanlık saatinde bilgisayar başında olması gerekmekte ilgili danışmanlık sürecinde yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır.

– Danışan, görüşmelerin danışmanın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.

– Danışan, görüşmelerini kendisine ait bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile yapamaması halinde, başka bir kullanıcı ile ortak bilgisayar kullanılması halinde, tarayıcının tarihçe özelliğinin kapalı tutması, kullanımı takiben tarihçeden kendi ziyaret ettiği siteyi silmesi gerektiğini, çalıştığı iş yerine ait bilgisayardan yapılacak görüşmelerde güvenliği açısından sakınca bulunduğunu, istenmeyen kayıtlar oluşabileceğini kabul eder.

– Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan danışman veya Bütün Psikoloji sorumlu değildir.

MADDE 5- Cayma Hakkı (İade Koşulları)

 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler fıkrası kapsamında Danışan ve Danışman tarafından gerçekleştirilmiş olan uzaktan danışmanlık hizmetinin hiçbir şekilde ücret iadesi mümkün değildir.

– Planlanan görüşmeye katılamamanız söz konusu olduğunda 24 saat önce randevunuzu iptal

etmeniz beklenir. Son 24 saat içinde gerçekleşen iptallerde veya haber vermeden katılmadığınız

seanslarda o görüşmeye ait hakkınız yanar. 24 saatten önce haber verilen durumlarda danışanın isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir.

MADDE 6 – Tebligat ve İhtilaflar

– Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için Danışanın vereceği elektronik posta adresi ile https://www.butunpsikoloji.com adresinde belirtilen info@butunpsikoloji.com  posta adresini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir

– İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta; mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınıra göre; Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

– İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. İmza altına alınma başvurunun internet ortamında Bütün Psikoloji’ye gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir. Bütün Psikoloji gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Danışan bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – BİLGİ ve BELGELERİN SAKLANMASI

Bütün Psikoloji, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Danışan tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

WhatsApp'tan Yaz!
Merhaba 👋

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Aygül Sarıbay - Randevu Formu

  Terapi Tercihi:
  İletişim Yolu:

  İrem Ezici - Randevu Formu

   Terapi Tercihi:
   İletişim Yolu:

   Talia Edith Molina - Randevu Formu

    Terapi Tercihi:
    İletişim Yolu:

    Yağmur Sel - Randevu Formu

     Terapi Tercihi:
     İletişim Yolu:

     Batuhan Saç - Randevu Formu

      Terapi Tercihi:
      İletişim Yolu:

      Melis Yüceer - Randevu Formu

       Terapi Tercihi:
       İletişim Yolu:

       Eylül Ezgi Serül - Randevu Formu

        Terapi Tercihi:
        İletişim Yolu:

        Duygu Arıcan - Randevu Formu

         Terapi Tercihi:
         İletişim Yolu:

         Şeyda Yazıcı - Randevu Formu

          Terapi Tercihi:
          İletişim Yolu:

          Sinan Karaman - Randevu Formu

           Terapi Tercihi:
           İletişim Yolu:

           Su Polat - Randevu Formu

            Terapi Tercihi:
            İletişim Yolu:

            Burçak Özdemir - Randevu Formu

             Terapi Tercihi:
             İletişim Yolu:

             Rahel Layiktez - Randevu Formu

              Terapi Tercihi:
              İletişim Yolu:

              Talia Edith Molina - Randevu Formu

               Terapi Tercihi:
               İletişim Yolu:

               Melis Kısmet - Randevu Formu

                Terapi Tercihi:
                İletişim Yolu:

                İpek Aksoy - Randevu Formu

                 Terapi Tercihi:
                 İletişim Yolu:

                 Başak Uygunöz - Randevu Formu

                  Terapi Tercihi:
                  İletişim Yolu:

                  Fatma Girgin Kardeş - Randevu Formu

                   Terapi Tercihi:
                   İletişim Yolu: