Terapi odası, kişinin zihnindekilerini ve yaşadıklarını sansürsüz bir şekilde aktarıp, yargılanmadan eleştirilmeden anlaşılmaya çalışılacağı bir yerdir. Psikoterapide amaç, kişinin kendi hayatında yaşadığı zorlukların arkasında yatan dinamikleri keşfetmek ve daha işlevsel döngülere dönüştürmektir.

Psikoterapide sadece günün problemi, günün koşullarında, o gün anlatıldığı kadarıyla ele alındığında kalıcı bir iyilik haline ulaşmak zordur. Bu nedenle daha derin bir bakış açısı ve değişim sağlanabilmesi için, bütünsel bir yaklaşımla kişinin çocukluk deneyimleri, tekrar eden davranış ve ilişki döngülerini çalışılır.

Kişinin kendisini bir bütün hissedip, kendisi ve çevresiyle ilişkini anlamlandırabileceği bu yolculukta terapist yolu gösteren kişi değil, bu yolculukta kişiye eşlik eden bir ayna işlevi görür. Terapi süreci, hangi yolun neden ve nasıl seçildiği, hep aynı yollara mi girildiği ve başka nasıl yolların var olabileceğinin keşfedildiği bir yolculuktur.

Psikoterapi desteğinde kişinin terapistiyle olumlu bir güven ilişkisini oluşturabilmesi sürecin verimli ilerleyebilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. İdeal bir psikoterapi süreci danışanla terapistin yüz yüze, uygun bir ofis ortamında ve belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, haftada en az 1 kere, 45 dakikalık seanslar için bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Bulunduğu şehir ya da ülkede terapi desteğine ulaşması mümkün olmayan danışanlar için uzaktan (online) danışmanlık desteği almak da tercih edilebilecek bir yöntemdir.

Sıkça Sorulan Sorular

❓ Psikoterapi ne demek?

Psikoterapi, hastalığı belirli bir psiko-patolojik anlayış içerisinde, belirli bir kavram dizinine oturtarak ve yapılandırılmış bir program içerisinde tedavi etmek amacıyla planlı bir şekilde yürütülen uygulamalardır. Psikolojik nedenlerle ortaya çıkmış, kişiyi rahatsız eden duygu, düşünce ve davranışları, psikolojik yöntemler kullanarak anlamlandırma, dönüştürme ya da kabule yönelik girişimlerdir. Bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır.

❓ Psikoterapi ne işe yarar?

Psikoterapi, bir hastalığın tedavisinden çok, kişinin olgunlaşması, kendini keşfetme ve kişinin kendiyle ve dünyasıyla daha sağlıklı ilişkilenebilmesini sağlama sürecidir. Terapi, kişinin duygusal ve kişisel ihtiyaçlarını uygun bir biçimde doyurmasını ve bazı ruhsal zorlukların çalışılması gerektiğini dikkate alan özel bir yaklaşımdır. Psikoterapide amaç, kişinin kendi hayatında yaşadığı zorlukların arkasında yatan dinamikleri keşfetmek ve daha işlevsel döngülere dönüştürmektir.

❓ Psikoterapi yöntemleri nelerdir?

Psikoterapilerin çeşitli yöntem ve yönelimleri vardır. Genel olarak aşağıdaki şekilde örneklendirmek mümkündür;

  • Psikodinamik Psikoterapi, Psikoanalitik Terapi,
  • EMDR, Davranışçı Psikoterapiler, Bilişsel Terapiler, Bilişsel Davranışçı Terapiler,
  • Oyun Terapisi, Sistemik Aile Terapisi, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Cinsel Terapi,
  • Grup Terapisi, Psikodrama, Şema Terapisi,
  • Varoluşçu Terapi, Gestalt Terapisi, Birey Merkezli/Bireysel Psikoterapi,
  • Diyalektik Davranış Terapisi,
  • Kabul ve Taahhüt Tedavisi, Sanat Terapisi, Nefes Terapileri

❓ Psikoterapi kaç seans sürer?

Psikoterapi desteğinin süresi çalışılan konuya, danışanın psikoterapi sürecine yaptığı yatırıma ve uzmanın çalışma şekline göre değişiklik gösterir. Kısa süreli psikoterapi yöntemleriyle gerçekleşen süreçler bir kaç ay sürebilir ya da daha derinlikli bir çalışma uzun süreli psikoterapilerde yıllar boyunca sürebilir.

Psikoterapinin süresi; kişinin ruhsal yapılanmasına, kişinin gösterdiği belirtilere, şikayetlerinin ne kadar süredir devam ettiğine, ne kadar sürede iyileşme gösterdiğine, güncel hayatında ne kadar stres yaşadığına, zorlanılan meselenin kişinin günlük hayatını nasıl etkilediğine, diğer tıbbi sorunlara, geçmişteki tedavilere, aile ve çevresinden ne kadar destek aldığına göre belirlenir.

❓ Psikoterapiyi kim yapar?

Psikoterapiyi uygulayan uzmanlar, bu uygulamayı yürütmek için özel bir eğitim görürler. “Terapist” ya da “klinik psikolog” danışanlarının ait olduğu toplum tarafından meşru bir otorite olarak kabul görmüştür. Bir meslek mensubu olarak, yetkili mercilerden onay almıştır. Terapiye başvuranların sorunlarını giderme yöntemleri, özel ve meşru bir eğitim sonunda terapist tarafından kazanılmaktadır. Psikoterapi eğitimi almış psikiyatrist ya da bu alanda çalışan uzman psikologlar tarafından uygulanabilir.

❓ Psikoterapi ücretleri ne kadar?

Psikoterapi ücretleri için merkezimizi arayarak ya da randevu al formu üzerinden ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Merkezimizde rutin terapi ücretini karşılamakta zorluk çekecek kişiler için uzmanlıklarının tez aşamasında olan psikologlar süpervizyon eğitimi altında ücretsiz ya da sembolik ücretle danışan kabul edebilmektedirler.

❓ Psikoterapi nasıl yapılır?

Terapi, hastanın/danışanın yaşadığı sıkıntıların ve sorunların kaynağını açıklayan bilimsel bir kuram tarafından desteklenmektedir. Terapi odası, kişinin zihnindekilerini ve yaşadıklarını sansürsüz bir şekilde aktarıp, yargılanmadan eleştirilmeden anlaşılmaya çalışılacağı bir yerdir. Fiziksel müdahaleler yerine , simgesel ve sözel bir iletişime dayandığı için, hastalardaki semptomların hastaların hayatlarında ne anlama geldiğini araştırmakla ilgilenir. Günlük dilde kullandığımız sözcükler psikoterapinin araçlarıdır. Terapist, sözcüklerle başkalarına yol gösterebilir veya kullandığı simgesel iletişim ile karşısındaki insanın iç huzuruna kavuşmasını sağlayabilir. İyileştirme aracı olarak etkileşimin ön planda olmasının önemli bir sonucu olarak, psikoterapilerin başarısı doğrudan terapistin profesyonel becerisine ve yetkinliğine bağlıdır. Yüz yüze yapılan görüşmeler ise haftada bir kere 45-50 dakika süresince yapılır.

❓ Psikoterapi kimlere uygulanır?

Psikoterapi tüm ruhsal hastalıkların yanı sıra yaşama ait her türlü zorlukta başvurulabilecek bir yöntemdir. Profesyonel destek almak için mutlaka bir hastalık olması gerekmez. Günlük yaşantısında sorunlarla başa çıkmada güçlük yaşayan herkes destek alabilir. Burada kişinin stresin üstesinden gelip gelemediği önemlidir. Eğer ilişkileri bozulmaya, iş performansı etkilenmeye, yaşam kalitesi düşmeye başlamışsa bir an önce psikoterapiye başvurması gerekir.

Örneğin; ilişki, evlilik, ayrılık, boşanma sorunları, iş-okul sorunları, kaygı ve korkular, sevdiğimiz birinin kaybı, öfke kontrol sorunu, psikolojik, fiziksel, cinsel travmalarda ve diyabet, kanser gibi uzun süren, ciddi sağlık sorunlarıyla başa çıkmayı artırmak için de uygulanır.

❓ Psikoterapi çeşitleri nelerdir?

Amaçları farklı, varsayımları farklı, tedavi odakları farklı, yaş gruplarına göre farklılaşabilen bir çok psikoterapi çeşidi bulunmaktadır. Bu uygulamalar;

  • Bireysel (Çocuk, Ergen, Yetişkin)
  • Grup
  • Aile terapileri olabilmektedir.

Uzmanlar kendi bilgi ve uzmanlık alanlarına göre psikoterapi yöntemlerinin birine çalışmalarında daha fazla ağırlık verebilmektedir ancak genellikle bütün teknik ve yöntemlerden beslenilmektedir.

❓ Merkezimizde Uygulanan Psikoterapi yöntem ve çeşitleri nelerdir?

Merkezimizde uzmanlarımızın çoğu ağırlıklı psikodinamik-psikanalitik teorilerden beslenerek bireysel-çift-ergen-çocuk-aile terapileri çalışmalarını sürdürürler. Diğer uzmanlarımız ise EMDR, varoluşçu terapi, oyun terapisi, theraplay, filial oyun terapisi, sistemik aile terapisi, duygu odaklı çift terapisi, cinsel terapi, grup terapisi, şema terapi, bilişsel davranışçı terapi ekollerinden faydalanarak çalışmalarını sürdürmektedirler.