Rahel Layiktez | Klinik Psikolog

Bütün Psikoloji > Rahel Layiktez | Klinik Psikolog

2003 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Rahel Layiktez, 2006 yılında ise Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır.

Lisans ve yüksek lisans döneminde Balıklı Rum, Cerrahpaşa ve Balat Hastanelerinde çalışmalarda bulunmuştur.

Rahel Layiktez uzman olduktan sonra bir dönem Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilere danışmanlık vermiş, Koç Üniversitesi bünyesinde yapılan “KÜMYÜP” projesinde de uzun yıllar boyunca öğrencilerle süpervizyonluk çalışmalarında bulunmuştur.

Rahel Layiktez geçtiğimiz son on yıl içinde; psikoloji alanında birçok farklı ekollerin eğitimini almıştır. Dışavurumcu Sanat Terapisi, Gestalt Terapisi, Psikanalitik Terapi ve Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimleri gibi uzun dönemli programlarını tamamlayan Rahel Layiktez, çalışmalarında tüm birikimlerini entegre olarak kullanmaktadır. 2006 yılından bu yana Persona Life’ta ve Şubat 2018’den beri Bütün Psikoloji’de yarı zamanlı terapist olarak çalışan Rahel Layiktez’in ağırlıklı olarak çalışma alanlarının arasında duygu durum bozuklukları, yönetici koçluğu, kaygı bozuklukları bulunmaktadır.

Rahel Layiktez aynı zamanda, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ve Medipol Üniversitesi’nde  misafir öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.